به علت عدم ثبات قیمت ها، لطفاً برای استعلام قیمت، تماس بگیرید

09130199279

کارت ویزیت

نـوع کـــارت

 

سایز یکرو / دورو چاپ معمولی چاپ فوری
تحویل تحویل
سلفون براق ویزیتی یکرو 2 روزه 6ساعته
دورو 2 روزه 6ساعته
لمینتی یکرو 4 روزه 6ساعته
دورو 4 روزه 6ساعته
سلفون براق 500 تایی لمینتی دورو 8 روزه
سلفون مات ویزیتی یکرو 5 روزه 6ساعته
دورو 2 روزه 6ساعته
لمینتی یکرو 4 روزه 6ساعته
دورو 7 روزه 6ساعته
سلفون مات 500 تایی لمینتی دورو 8 روزه
سلفون مات + یووی موضعی لمینتی دورو 15 روزه
سلفون مات + طلاکوب دورو 15 روزه
سلفون مخملی ویزیتی یکرو 14 روزه
دورو 14 روزه
لمینتی دورو 14 روزه
سلفون مخملی + یووی موضعی لمینتی دورو 15 روزه
سلفون مخملی + طلاکوب دورو 15 روزه
طرح چرم (سوسماری) ویزیتی یکرو 10 روزه
دورو 10 روزه
لمینتی دورو 14 روزه
بدون روکش ویزیتی یکرو 7 روزه
دورو 7 روزه
لمینتی دورو 10 روزه
کتان ویزیتی یکرو 7 روزه
دورو 7 روزه
لمینت براق لمینتی دورو 7 روزه 1 روزه
ویزیتی دورو 14 روزه
مربع دورو 7 روزه 2 روزه
لمینت براق 500 تایی لمینتی دورو 7 روزه 1 روزه
مربع دورو 7 روزه
لمینت براق طرح موج لمینتی دورو 15 روزه
لمینت براق + طلاکوب لمینتی دورو 18 روزه
لمینت مات لمینتی دورو 8 روزه 4 روزه
ویزیتی دورو 15 روزه
مربع دورو 15 روزه
لمینت مات 500 تایی لمینتی دورو 8 روزه
لمینت مات طرح موج لمینتی دورو 15 روزه
لمینت مات + طلاکوب لمینتی دورو 18 روزه
استخوانی + یووی برجسته

(لمبنت برجسته)

لمینتی دورو 10 روزه 5 روزه
ویزیتی دورو 10 روزه
مربع دورو 10 روزه
استخوانی + یووی برجسته + طلاکوب لمینتی دورو 15 روزه
مربع دورو 18 روزه
استخوانی مخملی + یووی برجسته لمینتی دورو 18 روزه
مربع دورو 18 روزه
آهنربایی لمینتی یکرو 18 روزه
پی وی سی 300 میکرون 500 تایی لمینتی دورو 12 روزه
پی وی سی 500 میکرون 500 تایی لمینتی دورو 10 روزه
پی وی سی 500 میکرون 1000 تایی لمینتی دورو 10 روزه
پی وی سی 760 میکرون 250 تایی لمینتی دورو 10 روزه
پی وی سی 760 میکرون 500 تایی لمینتی دورو 10 روزه
پی وی سی 760 میکرون 1000 تایی لمینتی دورو 10 روزه
پی وی سی برفکی (نیمه شفاف) 500 تایی لمینتی یکرو 15 روزه

تراکت ، سربرگ و بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم

تراکت گلاسه 135 گرمی
تعداد ابعاد چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)
چاپ سریع
(تحویل 3 روزه)
چاپ سریع
(تحویل 1 روزه)
چاپ فوری
(تحویل 6 ساعته)
قیمت یکرو قیمت دورو قیمت یکرو قیمت دورو قیمت یکرو قیمت دورو قیمت یکرو قیمت دورو
 
1000 عدد A3 معمولی – (40×29)          
A4 معمولی – (29×20)              
A5 معمولی – (20×14.5)            
A6 معمولی – (14.5×10)    
B3 – (48×34)          
B4 – (34×24)              
B5 – (24×17)            
 
2000 عدد A3 معمولی – (40×29)          
A4 معمولی – (29×20)              
A5 معمولی – (20×14.5)            
A6 معمولی – (14.5×10)    
B3 – (48×34)          
B4 – (34×24)              
B5 – (24×17)            
 
5000 عدد A3 معمولی – (40×29)          
A4 معمولی – (29×20)              
A5 معمولی – (20×14.5)            
A6 معمولی – (14.5×10)    
B3 – (48×34)          
B4 – (34×24)              
B5 – (24×17)            

تراکت ، سربرگ و بروشور تحریر ۸۰ گرم

در حال بروزرسانی قیمت ها

تراکت و سربرگ تحریر 80 گرمی
تعداد ابعاد چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)
چاپ سریع
(تحویل 3 روزه)
چاپ سریع
(تحویل 1 روزه)
چاپ فوری
(تحویل 6 ساعته)
قیمت یکرو قیمت دورو قیمت یکرو قیمت دورو قیمت یکرو قیمت دورو قیمت یکرو قیمت دورو
 
1000 عدد A3 معمولی – (40×29)                
A4 معمولی – (29×20)                
A5 معمولی – (20×14.5)            
A6 معمولی – (14.5×10)    
A4 واقعی – (29.7×21)                
A5 واقعی – (21×14.5)            
B3 – (48×34)                
B4 – (34×24)                
B5 – (24×17)            
 
2000 عدد A3 معمولی – (40×29)                
A4 معمولی – (29×20)                
A5 معمولی – (20×14.5)            
A6 معمولی – (14.5×10)    
A4 واقعی – (29.7×21)                
A5 واقعی – (21×14.5)            
B3 – (48×34)                
B4 – (34×24)                
B5 – (24×17)            
 
5000 عدد A3 معمولی – (40×29)                
A4 معمولی – (29×20)                
A5 معمولی – (20×14.5)            
A6 معمولی – (14.5×10)    
A4 واقعی – (29.7×21)                
A5 واقعی – (21×14.5)            
B3 – (48×34)                
B4 – (34×24)                
B5 – (24×17)