بنام خدا

کد رنگ های جدول رنگ کانون

با توجه به این که جدول رنگ کانون هم اکنون در اختیار شماست، برای بررسی کد رنگ آنها، می توانید جدول زیر را بررسی نمایید.

(البته رنگ نهایی چاپ شده ممکن است تا ۱۵ درصد با رنگ جدول مقابل شما متفاوت باشد.)

برای دانلود فایل «جدول رنگ کانون» به صورت CMYK و در ابعاد واقعی اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده این فایل باید آن را روی کامپیوتر خود ذخیره نموده و از طریق نرم افزار Photoshop ملاحظه نمایید. چون مرورگرها فایل های عکس را به صورت RGB نمایش می دهند.

تذکر بسیار مهم :

شما باید اصل جدول چاپی در هر دو نوع تحریر و گلاسه را از کانون دریافت
نمایید. چون به دلیل تفاوت در نحوه نمایش انواع مانیتورها و LCDها و یا
پرینتر ها با یکدیگر و با نمونه اصلی «جدول رنگ چاپ کانون»، تصویر فوق یا
فایل دانلودی، به هیچ وجه ملاک و معیار و قابل استناد برای چاپ نخواهد بود.
گفتنی است، تصویر
فوق فقط و فقط برای آشنایی کاربران با «جدول رنگ کانون» به نمایش گذارده شده.

کد رنگ

C

M

Y

K

 

کد رنگ

C

M

Y

K

1

40

0

100

0

 

33

0

40

100

0

2

55

0

100

0

 

34

0

70

100

30

3

100

0

0

0

 

35

0

50

100

50

4

100

20

0

0

 

36

50

50

100

0

5

100

40

0

0

 

37

90

0

100

80

6

100

60

0

0

 

38

100

0

0

60

7

100

80

0

0

 

39

100

10

0

30

8

100

100

0

0

 

40

20

100

0

0

9

20

0

100

0

 

41

0

60

100

0

10

40

0

100

30

 

42

0

100

100

30

11

70

0

100

0

 

43

0

80

50

70

12

100

0

100

0

 

44

0

60

100

70

13

70

0

60

0

 

45

0

0

0

100

14

70

0

0

40

 

46

100

100

100

100

15

100

100

0

30

 

47

60

90

0

10

16

80

100

0

0

 

48

18

50

0

0

17

0

0

100

0

 

49

0

80

100

0

18

0

10

100

30

 

50

0

100

100

50

19

0

20

100

30

 

51

0

100

70

20

20

100

0

100

40

 

52

0

100

40

30

21

100

0

40

20

 

53

0

100

15

20

22

100

60

0

0

 

54

0

100

0

20

23

100

70

0

30

 

55

0

60

60

0

24

60

100

0

0

 

56

50

100

0

30

25

0

20

100

0

 

57

0

100

100

0

26

0

40

100

30

 

58

0

100

80

0

27

0

20

100

60

 

59

0

100

60

0

28

70

0

100

60

 

60

0

100

40

0

29

60

0

100

50

 

61

0

100

20

0

30

60

40

0

0

 

62

0

100

0

0

31

100

40

0

25

 

63

30

100

20

0

32

40

100

0

0

 

64

50

100

0

50